FAQs Complain Problems

नगरको कामलाई पारदर्शी, नतिजामुलक, सेवाग्राहीमैत्री सरल र प्रभावकारी संगै प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि कार्य सम्पादन सम्झौता l