हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

दोश्रो नगरपरिषदबाट भएका निर्णयहरु