FAQs Complain Problems

विद्यालयहरु

कटारी नगरपालिका भित्र संचालित सम्पूर्ण विद्यालयहरुको विवरण

क्र सं विद्यालयको नाम ठेगाना प्र. अ. को नाम सम्पर्क नम्वर
प्राथमिक विद्यालय, तिम्नाही कनपा १ अमरकान्त झा ९८४४४९५०००
जनज्योती प्राथमिक विद्यालय, पोखरीया कनपा १ अम्विका पोखरेल ९८६२६२४७५१
माध्यमिक विद्यालय, कालीखोला कनपा १ पदम बहादुर कटुवाल ९८४२९०१९६७
पंचावती माध्यमिक विद्यालय, खसीबास कनपा १ ज्ञानबहादुर तामाङ ९८६२९८७८११
जनता प्राथमिक विद्यालय, एक्लेसल्ला कनपा १ जिनीता मगर ९८१६९४५८२४
निम्नमाध्यमिक विद्यालय, बेलसोत कनपा १ गुलाइ राय कुर्मी ९८४४०२६३५१
जनता माध्यमिक विद्यालय, गुरासे कनपा २ मोहन वहादुर बराल ९८५२८३६४१६
पशुपती प्राथमिक विद्यालय, मझुवा कनपा २ जनक माझी ९८४२९०१०७५
कमला प्राथमिक विद्यालय, खोक्सा कनपा २ घमण्ड कटुवाल ९८६२८४३००३
१० माध्यमिक विद्यालय, कल्याणपुर कनपा २ बसन्त तिम्सिना ९८४२८८३२१३
११ सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, हडैया कनपा ३ बाबुराम कार्की ९८५२८३६४२६
१२ चुरिया निम्नमाध्यमिक विद्यालय, च्याँगा कनपा ३ मित्रलाल श्रेष्ठ ९८४२८६७७८७
१३ तालिमुल कुरान प्राथमिक विद्यालय, कटारीबजार कनपा ३    
१४ त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय, कटारी कनपा ४ बालकृष्ण कार्की ९८६२८२७६४९
१५ माध्यमिक विद्यालय, मरुवा कनपा ४ नारायणप्रसाद अधिकारी ९८५२८३६१४३
१६ निम्नमाध्यमिक विद्यालय जहडी, सिम्ले कनपा ४ गोपाल बहादुर दनुवार ९८५२८३६४६८
१७ जनता निम्नमाध्यमिक विद्यालय, फुलवारीसिरान कनपा ४ अर्जुन बहादुर कार्की ९७४३००४१५७
१८ देवी प्राथमिक विद्यालय, बैरेनी कनपा ४ अरुणा तामाङग ९८४२८१७३८८
१९ देवी माध्यमिक विद्यालय, भुल्के कनपा ५ सुमित्रा कुमारी न्यौपाने ९८६२९४२६४०
२० सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, भोर्ले कनपा ५ रेवती प्रसाद ढुङ्गाना ९८६२९४२५१५
२१ भवरीदेवी निम्नमाध्यमिक विद्यालय, तल्लोखैरेनी कनपा ५ अर्जुन खुलाल ९८६२९४१३६१
२२ भगवती प्राथमिक विद्यालय, सिसाधारी कनपा ५ कल्पना राई ९८६२९८६९९७
२३ जनशक्ति प्राथमिक विद्यालय, तिनतले कनपा ५ लिला पाख्रिन ९८४२८८४२५८
२४ दिपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, जोगीडाँडा कनपा ६ एम्बर बहादुर कार्की  ९८४२५८३०५५
२५ कालिका निम्नमाध्यमिक विद्यालय, बगपती कनपा ६ हरिदेव चौधरी ९७४३०४७३९९
२६ पद्मकन्या प्राथमिक विद्यालय, लामिदुवालि कनपा ६ फुलकुमारी वि.क. ९८४२५७८५१५
२७ प्राथमिक विद्यालय, धप्पर कनपा ६ रमेश श्रेष्ठ ९७४३०१५१२३
२८ प्राथमिक विद्यालय, बाँकेटार कनपा ६ राजेश श्रेष्ठ ९८४९६४३०३३
२९ जनप्रेमी माध्यमिक विद्यालय, रिस्कु कनपा ७ डोमिला कुमारी धमला ९८६२८०२६९९
३० जनज्योती प्राथमिक विद्यालय, माकुरे कनपा ७ फडिन्द्र कुमार दनुवार ९८१९७९०४०७
३१ कालिका माध्यमिक विद्यालय, रतनपुर कनपा ७ पुष्पराज निरौला ९८१८९५४८३५
३२ पशुपती प्राथमिक विद्यालय, तपी कनपा ७ नेत्र बहादुर कार्की ९८६३८७०१५६
३३ पंचावती प्राथमिक विद्यालय, पाटने कनपा ७ सुमन कुमार भुजेल ९८०३३८४८२३
३४ सरस्वती प्राथमिक विद्यालय, मर्जेतपुर कनपा ७ जयबहादुर तामाङ ९८६३८२२५९९
३५ जनता निम्नमाध्यमिक विद्यालय, थलिया कनपा ८ दिनेश थापा मगर ९७४११२४६४९
३६ निम्नमाध्यमिक विद्यालय माङफाङटोल, बबला कनपा ८ तिलक खत्री ९८६२९९२०६३
३७ सिद्ध प्राथमिक विद्यालय, ढुङ्गे कनपा ८ लक्ष्मी जर्घामगर ९८००८१३२१७
३८ विरेन्द्र निम्नमाध्यमिक विद्यालय, भाण्टाबारी कनपा ८ रिता कार्की ९८६७९८४४४८
३९ रुपैरानी प्राथमिक विद्यालय, आहाले कनपा ८ कृष्ण बहादुर  कार्की ९८४२९६०७९२
४० कालीका प्राथमिक विद्यालय, खोरभञ्ज्याङ्ग कनपा ८ मकर कुमारी मगर ९८०५९०४१३६
४१ माध्यमिक विद्यालय, पटनाभञ्ज्याङ कनपा ८ प्रेमबहादुर खत्री ९७४३०१४१०४
४२ जनसेवा कालिका प्राथमिक विद्यालय, नारायणघाटकत्ले कनपा ८ खिलराज कोइराला ९८४२९९६५८५
४३ जनप्रीय निम्नमाध्यमिक विद्यालय, कुरिङभञ्ज्याङ्ग कनपा ८ देवेश राज श्रेष्ठ  
४४ कालिक प्रामिक विद्यालय, कोलबोट कनपा ८    
४५ महाककाली प्राथमिक विद्यालय, सुगुरे कनपा ९ शिवनारायण यादव ९७४३००२५८४
४६ प्राथमिक विद्यालय कालीखोला, लिम्पाटार कनपा ९ राजेश्वर कुमार यादव ९८६२९२३३६१
४७ भिमोन प्राथमिक विद्यालय, बाझगाउँ कनपा ९    
४८ निम्नमाध्यमिक विद्यालय, सिरिसे कनपा ९ फर्स बहादुर कार्की ९७४३०२४८९८
४९ माध्यमिक विद्यालय, लिम्पाटार कनपा ९ कालिदास थापा ९८४२९९५२९०
५० जनता कालिका उ मा वि, सोरुङ कनपा १० शंकर श्रेष्ठ ९७४३००४३५५
५१ शंखवेल  नि मा वि, चिपटार कनपा १० भवल  व श्रेष्ठ ९७४३०१८६९८
५२ प्रा वि राम्चे, सोरुङछविसे कनपा १० हरी नन्दन यादव ९८१९७८८६०६
५३  प्रा वि, गिजिङचौर कनपा १० नारायण  प्रसाद भट्टराई ९७४२१०८८६७
५४ प्रा वि,   सोरुङ साङले  कनपा १० हरिशिव राउत ९७४४०७५११३
५५ प्रा वि, वरडाडा  सोरुङ  कनपा १० शालिग्राम थापा ९७४३०३२७५३
५६  सुनकोसी प्रा वि,  कटहरभन्ज्याङ कनपा १० किशोर प्र कोईराला ९७४३००४८१६
५७ महाकाली प्रा वि, पिनापु कनपा १० केशव थापा ९७४३००३८६७
५८ प्रा वि झाक्रिवारी,  सोरुङ  कनपा १० मान कुमारी  श्रेष्ठ ९७४३०५१४६०
५९ पञ्चावति प्रा वि, वेतेनि कनपा ११ कुमार राउत ९७४३०५२८३९
६० शारदा प्रा वि, खानिडाडा कनपा ११ कमला कार्की ९८४२९७७५४९
६१ जनकल्याण प्रा वि, गोठडाडा कनपा ११ भुप बहादुर कार्की ९८४२८८३२०२
६२ सरस्वती मा  वि,   हर्देनी-३ कनपा ११    
६३ जनमुखि  मा वि, वसेरी कनपा १२ तारणी प्र चौधरी ९८६२८१०६२४
६४ नि मा बि हर्देनी, चिलाउने कनपा १२ सविता कार्की ९८६२८२५३११
६५ नाग देवी प्रा वि, नागदह कनपा १२ कल्पना थापा ९६१४७११५६३
६६ पन्चकन्या प्रा वि,  हरिथुम्का कनपा १२ मिनकुमारी बस्नेत ९८४२९२३३४५
६७ मा वि मयांखु,मयांखु-२ कनपा १३ देवनारायण यादव ९८१६७८४९९५
६८ जाल्पादेवी प्रा वि, ज्यामिटार  कनपा १३ डिक बहादुर राउत ९८६२९१३४४८
६९ जनता प्रा वि, गालभन्ज्याङ  कनपा १३ डाक बहादुर कार्की ९७४३००४७५९
७० सहिद स्मृती, प्रा वि  कनपा १३ केसरी दाहाल ९८०५८७५००७
७१ सरस्वती प्रा  वि, वरवास  कनपा १३ डिक बहादुर मगर ९८६२८४३४८९
७२ कालिका प्रा वि, जालिमेथुम्का  कनपा १३ हिरा कुमारि मगर ९८६२८०८६२८
७३  चन्द्रावति  मा वि, लेखनी कनपा १४ बेद विक्रम हमाल ९८६२८६१९२८
७४ प्रा वि माझखानी, थापाभन्ज्याङ कनपा १४ विष्णुबहादुर रानामगर ९८६९८३८६५५
७५ वाल विकास प्रा वि, चनौटे कनपा १४ विष्णु मुरी मगर ९७४३०१५५५३
७६ जनप्रभात प्रा वि, किन्दुभन्ज्याङ  कनपा १४ उदय ब वस्नेत ९८४२८८७७५२
७७ पटनदेवि प्रा वि, डुडेवारी कनपा १४ रूद्र प्रसाद प्याकुरेल ९७४३००९५१७
७८ देवि वालविकास प्रा वि, पिपलडाडा कनपा १४ सविना निरौला ९८४२९०५२३०
७९ पन्चकन्या प्रा वि, देउराली कनपा १४ गंगा  मगर ९७४३०४६६३१
८० कालिकादेवी प्रा वि, डाडागांउ कनपा १४ चन्द्र कुमारी मगर ९८१७७३११२३
८१ डम्ब रुद्रेश्वर प्राथमिक विद्यालय, बतासे कनपा ९ तिलक खत्री ९८६२९१०५२५
८२ त्रिवेणी एजुकेशनल एकेडेमी, बेलसोत कनपा १ नारायण खड्का ९८५२८३४२५४
८३ भिक्टोरी पब्लिक एकेडेमी, गुरासे कनपा २ कोवित्चो लामा ९८६३८७४६०९
८४ सौगात इ.बो.स्कुल, गिद्धवर कनपा २ राजेन्द्र खड्का ९८६१७९३२२६
८५ तावाश्री इ.बो.स्कुल, हडैया कनपा ३ मिना के.सी. ९८४२८०९८८८
८६ प्रभात इ.बो.स्कुल, कटारी कनपा ३ मन्जु राउत ९८४२८८१७१७
८७ सगरमाथा इ.बो.स्कुल, कटारी कनपा ३ कुमार सिं राई ६८५२८३६३७२
८८ फ्युचर स्टार इ.बो.स्कुल, कटारी कनपा ४ गणेश सुब्बा ९८४२८८४०९४
८९ कटारी मोडेल स्कुल, कटारी कनपा ४ दोदिन्द्र राई ९८४२९८९६६६
९० मदरल्याण्ड इ.बो.स्कुल, कटारी कनपा ४ विष्णु पौडेल ९८५२८३६१८२
९१ मुनामदन इ.बो.स्कुल, जहडी  कनपा ४ शिव थापा  ९८४२८८००१५
९२ टु लाइट इ.बो.स्कुल, तित्रिबोट कनपा ४ हेम दनुवार ९८१९९५२८१९
९३ नेशन एजुकेशन एकेडेमी, मरुवा कनपा ४ दिपनारायण साह ९८६१३१२१०८
९४ सिसाघारी इ.बो.स्कुल, सिसाघारी कनपा ५ मोहन भुजेल ९८४९१८४६१३
९५ तिनतले युनाइटेड इ.बो.स्कुल, तिनतले कनपा ५ दामोदर गिरी ९८०३६४४४९६
९६ चुरिया माइ इ.बो.स्कुल, भुल्के कनपा ५ दिनेश कुमार राई ९८४२८८१९३४
९७ एज्र निजी, गुठी  कनपा ७  पेशल दनुवार ९८१४८१८६१८
९८ नमुना मोडेल इ.बो.स्कुल, सोरुङछविसे कनपा १० प्रेम प्रसाद खतिवडा ९७४४०९५७३६
९९ लोटस ज्ञानोदय इ.बो.स्कुल, बसेरी कनपा १२ राजेन्द्र कार्की ९८४२८८३८९७
१०० दुधकोशी इ.बो.स्कुल, धुर्मी कनपा १४ विष्णु खत्री ९८६३५३८८८०