हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।