हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

बोलपत्र आहवानको सुचना: कबाडी कर, खोलामा माछा मर्ने तथा साप्ताहिक हटीया सुल्क ।