हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

नगर प्रहरी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको बिज्ञापन ।