हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना : दमकल भवन निर्माण ।