हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

आर्थिक ऐन-२०७५-कटारी नगरपालिका