FAQs Complain Problems

कटारी नगरपलिकाबाट खटाइएका गणकहरुको साथमा नगर प्रमुख, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ l