FAQs Complain Problems

News and Notices

कटारी नगरपालिकाले मोबाइल एप्लिकेशन(एप्स) संचालन गरेको छ ।

कटारी नगरपालिकाले मोबाइल एप्लिकेशन(एप्स)  संचालन गरेको छ । नागरिक वडापत्रदेखि नगरपालिकाका सबैजसो सूचना यो एप्सको माध्यमबाट नगरवासीले प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यो एप्लिकेशनबाट वाडागत बिबरण, कर्मचारी बिवरण, जनप्रतिनिधि, आपतकालीन नम्बरहरु, महत्वपूर्ण स्थानहरु, प्राय सोधिने प्रस्नहरु (FAQs), एन-कानुनह

Pages