FAQs Complain Problems

कटारी नगरपालिका भएर बग्ने बिभिन्न खोलाको बगर क्षेत्रबाट ढुंगा, बालुवाको दिगो उत्खलन/संकलन कार्यको लागि पारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सूचना l