हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धमा

यस नगरपालिकाको आयोजनामा “यस नगरपालिकाले प्रवाह गरेको सेवा, सुविधा र विकासको गतिविधिको विषयमा” सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन हुने व्यहोराको जानकारी गराइन्छ ।

मिति    ः २०७२/०३/३१ गते
समय    ः बिहान ७ः३० बज
स्थान    ः कटारी नगरपालिका हल

Pages