FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

धानको वीउ वितरण सम्बन्धि सूचना ।

कटारी नगरपालिका कृषि शाखामा ५०% अनुदानमा धानको वीउ (बहुगुणी, सुख्खा-२  र राम धान) वितरण भईरहेको हुदा इच्छुक कृषकहरुले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध  गरिएको छ ।

-कटारी नगरपालिका

(कृषि शाखा)

Pages