हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

सूचना तथा समाचार

घर भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना । प्रथम प्रकाशित मिति: २०७५/०२/०३

भवन निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदन्ड सम्बन्धि जानकारी

मनोसामाजिक संयोजक पदको लागि नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

मनोसामाजिक सहजकर्ता पदको लागि नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

मनोसामाजिक संयोजक र मनो सामाजिक सहजकर्ता पदको लागि अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।