हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

सूचना तथा समाचार

घर भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना । प्रथम प्रकाशित मिति: २०७५/०२/०३

भवन निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदन्ड सम्बन्धि जानकारी

विद्यालय प्रस्ताप पेश गर्ने सूचना ।

कटारी नगरपालिकाले मोबाइल एप्लिकेशन(एप्स) संचालन गरेको छ ।

कटारी नगरपालिकाले मोबाइल एप्लिकेशन(एप्स)  संचालन गरेको छ । नागरिक वडापत्रदेखि नगरपालिकाका सबैजसो सूचना यो एप्सको माध्यमबाट नगरवासीले प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यो एप्लिकेशनबाट वाडागत बिबरण, कर्मचारी बिवरण, जनप्रतिनिधि, आपतकालीन नम्बरहरु, महत्वपूर्ण स्थानहरु, प्राय सोधिने प्रस्नहरु (FAQs), एन-कानुनह

मनोसामाजिक संयोजक पदको लागि नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।