हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

सूचना तथा समाचार

घर भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना । प्रथम प्रकाशित मिति: २०७५/०२/०३

भवन निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदन्ड सम्बन्धि जानकारी

कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना ।

बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत स्वयंसेवक पदको लागि नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत स्वयंसेवक पदको अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।