हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

अा व २०७२/७३ को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न