हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

नगरपालिकाकाे काम कारवाहि तपाइलार्इ कस्ताे लाग्छ ?

राम्राे
30% (14 votes)
नराम्राे
9% (4 votes)
ठिकै
6% (3 votes)
सुधार अावश्यक
55% (26 votes)
Total votes: 47