नगरपालिकाकाे काम कारवाहि तपाइलार्इ कस्ताे लाग्छ ?

राम्राे
25% (2 votes)
नराम्राे
0% (0 votes)
ठिकै
0% (0 votes)
सुधार अावश्यक
75% (6 votes)
Total votes: 8