हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

सब-इन्जिनियर पदको लागि नतिजा प्रकाशन गरिएको ।