हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

मनोसामाजिक संयोजक र मनो सामाजिक सहजकर्ता पदको लागि अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।