हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतम सरलाई कटारीनगरपालिकामा स्वागत गर्दै ।