हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

पूर्व याेजना तर्जुमा गाेष्ठी आ.व. २०७४/०७५ का लागी