हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

नगर प्रहरी पदमा दरखास्त दिएका उमेदवारले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा ।