हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

उदयश्री बहुमुखी क्याम्पस

Latitude: 
26.962090
Longitude: 
86.364018