हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

हेभी सवारी चालक र अग्नि नियन्त्रककाे नतिजा प्रकाशन गरिएको ।