हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

मनोसामाजिक सहजकर्ता पदको लागि नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।