हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

कटारी नगर कार्यपालिकाको प्रथम नगर सभा माननीय सांसद श्री भेष कुमारी राउत ज्यू बाट कार्यक्रमको उद्घाटन ।