हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान ! समृद्ध कटारी नगर, हाम्रो पहिचान !!

कटारी नगरपालिकाको नगर प्रमुख बाट श्री सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विध्यादेवी भण्डारी लाई मायाको चिनाे प्रदान गर्दै ।।